O mnie

Kim jestem?

Mam na imię Laurencja, jestem położną oraz ratownikiem medycznym z 10-letnim doświadczeniem pracy na oddziałach położniczych, ratunkowych oraz onkologicznych.

Prowadzę praktykę profesjonalnej położniczej obsługi żłobków wraz z kreowaniem i nadzorem niezbędnej dokumentacji medycznej zaakceptowanej przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Poznania.

Codzienna praca na rzecz już ponad 1000 maluszków, utwierdza mnie w przekonaniu, jak ważne i potrzebne jest wdrażanie prawidłowych wzorców opieki medycznej w placówkach opieki nad dziećmi.

BabyNow dla Żłobków

Czym się zajmuję

Zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach prawa, moim zadaniem jest wypełnianie obowiązków ustawowych spoczywających na dyrektorze placówki żłobkowej w zakresie:

  • prowadzenia badań przesiewowych (pomiaru ciężaru ciała, wzrostu, czystości, obserwacje postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia),
  • nadzorowania stanu higienicznego dzieci poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i pielęgnacji wrażliwej skóry małego dziecka,
  • kontaktowania się z rodzicami w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości u dziecka,
  • czuwania nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci,
  • prowadzenia apteczki żłobka,
  • prowadzenia obowiązującej dokumentacji medycznej dzieci,
  • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach,
  • współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji, żywienia dzieci w domu i żłobku,
  • czuwania nad przestrzeganiem zasad sanitarnych w pomieszczeniach żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy Sanepidu.

Dla rodziców

Korzyści dla RODZICA:
Regularnie prowadzone są pomiary wagi oraz wzrostu czy obwodu głowy i raportowane wraz z formą graficzną na siatkach centylowych. Sporządzane są raporty indywidualne w cyklicznym odniesieniu czasowym.
Dokumentacja ta ma ogromną wartość nie tylko merytoryczną, przy wizytach lekarskich oraz ewentualnym leczeniu, ale i sentymentalną, upamiętniającą rozwój maluszka.
Dzieci są systematycznie kontrolowane (nie badane) pod kątem objawów czy dolegliwości, takich jak jak wszawica, owsica, ospa, zakażenia górnych dróg oddechowych i innych zakażeń, typowych dla placówek opieki.
Daje to możliwość natychmiastowej interwencji oraz ochrony pozostałych dzieci.
Opiekunki są wspierane medycznie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Daje to rodzicom pewność, że ich dzieci nawet w sytuacji poważnej i kryzysowej, będą nadal bezpieczne.

Drodzy Państwo,

Położna, Ratownik Medyczny – jestem absolwentką: Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej, Wyższej Szkoły Bankowej – kierunek Organizacja i Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi, Instruktorem Pierwszej Pomocy, Instruktorem masażu Shantala. ​Opieka medyczna to moje powołanie i pasja. Dzięki własnej determinacji, przeszłam przez najbardziej wymagające oddziały służby zdrowia takie jak: ostry dyżur, sala porodowa, oddział toksykologii, ginekologii czy opieka onkologiczna.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej

​​kontakt@babynow.org

Poznań, Wielkopolska